Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 219 andre abonnenter

Status for sommervannet

Vannkomiteen har arbeidet med å få i gang vannet på Langebåt til påske. Vi er nå klare til å sette på kursene og håper at noen av kursene kan bli satt på onsdag 8. april kl. 12.00. Selv om det ikke er lov å bo på hyttene under dagens situasjon, håper vi det er noen som kan tenke seg å ta dagstur, slik at vannet begynner å renne i slangene. Møt frem ved pumpehuset øverst i Sandbuktveien, bare pass på å holde god avstand mellom dere. Ute langs ledningene er det lite folk og ikke fare for virus.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke 

Årsmøtet avholdes onsdag 26. februar kl.19.00

Møtet holdes, som vanlig, i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1177 Oslo.

Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest fire uker før møtet. Benytt vår hjemmesides oppgitte adresse: post@langebaat.no

Innkalling med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i god tid før møtet.

Hilsen Henning Kolstad, styreleder

Asfaltering

Nå er vi ferdig med lapping/håndlegging av asfalt på Langebåtveien, velveiene og en rekke private veier. Det som nå gjenstår er noen strekninger som skal legges med maskin.

Dette skal gjøres tirsdag førstkommende fra morgenen av og et par-tre timer.

I denne perioden vil fremkommeligheten bli noe begrenset. Vi beklager bryderiet.

Langebåtveien fra Sandbuktveien og opp bakken retning velhuset vil ikke bli asfaltert i år da det vil være nødvendig med skikkelig grøfting og drenering her. Dette vil da bli gjort neste år.

Styret i Langebåt Vel

Nok en vellykket Sandbukta dag

Nok en vellykket Sandbukta dag med lek, krabbefiske og natursti konkurranser. Det var mange som tok svømmeknappen, 6 barn svømte 25 m, 2 barn svømte 100m, 6 barn svømte 200m og 5 barn svømte hele 500m noe som er rekord mange.

Grilling av pølser og annet godt ble avslutningen på en vellykket dag hvor det var ca 130 mennesker som kom og moret seg på en fin sommerdag.

Stenging av vannet

Det er gått ut 70000 liter vann de siste 22 timene og tankene er nå nesten tomme, derfor må vi stenge sommervannet 22.30. Vi har fortsatt en brønn vi ikke får vann fra før tidligst ut i neste uke. Det ser ut til at vi må ta opp pumpa og skifte denne før vi får full effekt på vannverket.

Vannet blir satt på kl. 07.00 i morgen, søndag, men det er mulig vi må stenge igjen i løpet av søndagen en gang, dersom forbruket fortsatt bli så høyt som nå.

Olav Aardalsbakke, vannkomiteen.

Status utbedring av veier

Styret i Langebåt vel har innhentet flere tilbud fra firmaer som kan utføre vedlikehold på våre velveier. Vi var interessert i

  • Lapping og reparasjon av hull og svake kanter (akutt reparasjon)
  • Asfaltlegging av utvalgte (korte) strekninger i full bredde (langsiktig vedlikehold)

Valget av aktør har falt på Mimax Asfalt og Betong AS.

Vi vil i første omgang inngå en rammeavtale med Mimax for velveiene i Langebåt Vel, deretter tilby samme avtale for private veier i vellet.

Vårt ønske er å inngå tilsvarende rammeavtale for hele Langebåtveien, men for å få til dette må vi bli enige med de andre vellene.

Vi håper at reparasjon av velveiene i Langebåt Vel kan påbegynnes etter ferien, dvs. første halvdel av august. Det gjelder også Langebåtveien forutsatt enighet mellom vellene.

Ytterlige informasjon vil komme.

Styret i Langebåt Vel.

Lyst til å prøve Minigolf?

Lørdag 13. juli kl. 14 spiller vi minigolf på vår bane bak Velhuset i Langebåtveien 120.
Alle i Langebåt vel er velkomne, stor og små.

Premie til alle barna!

Avslutter med grilling. Ta med det dere vil grille/spise. Vi fyrer opp grillen og kjøper inn drikkevarer.

Vi har noen køller og baller som kan lånes ut. Håper mange møter opp.

Ser frem til en hyggelig og morsom golfturnering.

Mvh. Langebåt Minigolf Klubb 😊

Sommervannet på Langebåt nattestenges

Sommervannet på Langebåt nattestenges fra kl. 23.00 i kveld (onsdag) til kl. 07.00 i morgen(torsdag). Det skyldes at det er gått ut 76000 liter vann i løpet av de siste 23 timene. Vi har kapasitet på ca 60000 liter i løpet av et døgn. Det er ikke meldt om lekkasjer, men natt til onsdag gikk det ut nesten 25000 liter, så jeg spør om hvor det blir av ??-

For Langebåt vels vannverk, Olav Aartdalsbakke

 

 

Langebåt