Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 307 andre abonnenter

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2023

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2023

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 10. april 2024 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo.

Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste

Andre nødvendige vedlegg til møtet vil du også finne her.

Hvis du ikke kan møte, men ønsker å gi fullmakt til en annen, vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema som fullmektigen kan ta med på møtet.

Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet.

Styret i Langebåt Vel

Fullmaktskjema 2023

Langebåt Vel. Dagsorden på årsmøtet 2023

Vedl. 1. Styrets årsrapport 2023

Vedl. 2. Årsberetning 2023 Vannkomiteen

Vedl. 3 Tiurlia Båtforening Årsberetning 2023_

Vedl. 4. Årsberetning 2023 Sandbukta båtforening

Vedl. 5. Årsrapport for 2023 Langebåt Minigolfklubb

Vedl. 6 Årsrapport 2023 fra Miljøkomiteen

Vedl. 7 og 9. Regnskap 2023 og budsjett 2024

Vedl. 8. Revisjonsberetning 2023

Vedl. 10. Valgkomite Langebåt 2024

 

Sommervannet er stengt

Sommervannet på Langebåt ble stengt i dag, onsdag kl. 12..00.
Vannkomiteen ber om at alle hytteeierne åpner utekraner, slik at alt vannet renner ut av slangene før det blir frost.
Kraner som ikke blir åpnet fryser veldig lett og må da skiftes til våren.
Er det spørsmål, ta kontakt med Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577

For vannkomiteen
Olav Aardalsbakke

SLAMTØMMING – EGNE BRØNNER

Slamtømming.

Fra og med 15.02.2023 er det Norva24 som har avtale med kommunen om slamtømming. De garanterer tømming innen 4 dager, men det tømmes fortløpende, så ordinær tømming kan bli gjort dagen etter hvis det er god kapasitet.

Det er samme pris på tømming nr. 2 i samme kalenderår. Faktura kommer fra kommunen på neste terminfaktura.

Eventuelle tillegg for hastetømminger faktureres direkte slik:

Tømming utenfor ordinær arbeidstid: kr. 4300,- (1530-0700, Helg og helligdager)

Tømming samme dag: kr. 3000,- (innenfor normal arbeidstid 0700-1530)

Tømming innenfor 1-3 dager etter bestilling: kr. 900,- (0700-1530)

Tømming som kan planlegges fra dag 3 etter bestilling er gebyrfritt (0700-1530)

Behøver du slamtømming?

Ring til 22 30 00 37 mellom kl. 07:00 til 15:00, eller send e-post til ost@norva24.no.

Egne brønner

Fler og fler av våre medlemmer har boret egen brønn eller deler brønn med naboen. For å få oversikt over behov for sommervann (ref. siste årsmøte), trenger styret en oppdatering av hvem som har tilgang på egen brønn. Vennligst gi oss beskjed på post@langebaat.no

Mvh Thore Retvedt
Heggen – Askimveien 216
NO – 1408 Kråkstad
Tlf +47 464 43 994

 

Nabovarsel

Hei Langebåt vel,

Eierseksjonssameiet Langebåtveien 132 holder et privat arrangement for sameiet pluss inviterte venner lørdag 5. august fra 11:00 til 23:00. Vi hadde et liknende arrangement de siste tre årene.

Det vil bli satt opp en scene hvor flere band kommer til å spille.

Vi ville sette pris på om dere informerte internt hos dere om denne festen.

Vi lurer også på om vi kunne bruke noen av parkeringsplassene utenfor velhuset.

Takker for hyggelig imøtekommenhet tidligere år!

Mvh Ariel Almendral Vazquez, På vegne av Langebåt Sameie

Sommervannet er friskmeldt fra i morgen etter kl. 12..

Sommervannet friskmeldes
Bakteriene er nå borte fra pumpe hullene og det blir montert nye UV-filtre for rensing av vannet i morgen formiddag.
Det betyr at vannet er friskmeldt midt på dagen i morgen.
I forbindelse med utskifting av UV-filtre i morgen formiddag, vil vannet være stengt i ca. 1/2 time. Dette til orientering.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakkeè

Sommervannet må kokes

Det ble denne uken tatt vannprøver av sommervannet og tilbakemeldingen fra laboratoriet sier at det er E. koli bakterier i vannet.
Drikkevannet må derfor kokes frem til vi finner ut hvilket borehull som er forurenset og får rettet opp dette.
Nye vannprøver vil bli tatt så snart som mulig og levert til ny analyse.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Vannet stenges i kveld

Vannet blir stengt ved 21-tiden søndag kveld, da tankene er helt tomme. Denne helgen er det gått ut over 50000 liter hver dag. Vi har drøyd så lenge som mulig før vi stenger.

Vannet settes på i morgen kl. 08.00.

Hilsen Olav

Sommervannet som ble borte

Vi har store utfordringer med sommervannet nå. Det går ut mellom 40000 og 50000 liter i døgnet, selv om det ikke er veldig mange hytteeiere her nå.

Vannkomiteen tror at vannet forsvinner ned i et privat borehull, som ikke har tilbakeslagsventil. Dette skjer på lavtrykken.

Høytrykkskursen er meget stabil, det samme er lavtrykken mot Tiurlibakken og mot Oslofjorden fra Dronningveien og nordover.

Etter mange timer i terrenget har vi ikke rukket å sjekke noe mer.

Vi må be alle som har eget borehull å montere tilbakeslagsventil på eget vann, samt ha minst 2 kraner mellom eget vann og velvannet.

Får vi ikke kontroll på vannet, må det nattestenges hver natt i helgen.

Er det spørsmål. så ta kontakt med Olav Aardalsbakke, tlf 905 18 577,

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke

Asfaltering

Det vil bli asfalteringsarbeid på Langebåtveien 14.6 fra kl. 08.00.

Arbeidet vil være ferdig i løpet av dagen.

Mvh Harald Maurstad

Dugnaden 3. juni – info postkasser

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dere ønsker å beholde postkassene. Vi vil ikke fjerne postkasser uten at vi har fått beskjed. Det er derfor ikke lenger nødvendig å sende oss e-post at du vil beholde postkassen.

Vi minner om dugnaden lørdag 3. Juni kl 11:00 – 14:00. Ta med redskap.

Noen aktuelle oppgaver:

Ryddig langs velveiene: Langebåtveien, Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien.

Rydding på strendene og rundt velhuset

Vasking av velhuset utvendig

Vannverket: Gå langs ledningene og løfte dem opp så de er synlige.

Enkel bevertning og registrering ved dugnads slutt.

Mvh styret v/Thore Retvedt

Dugnad 3. juni

I forbindelse med dugnaden 3. juni vil vi etter oppfordring fra Posten «rydde» opp i postkassene ved Velhuset. Er det en postkasse som ikke er i bruk, vennligst merk denne – sett på en lapp som festes med tape.

Vil du gjerne beholde postkassen din, sendt en e-post til thore@retvedt.no  Postkasser som ikke er i bruk vil bli fjernet.

Hilsen styet ved / Thore Retvedt.

Status sommervannet

Sommervannet ble stengt mandag formiddag da det var helt tomme tanker.

Fra kl. 11.00 på søndag til kl. 11.00 på mandag var forbruket på høytrykken hele 37454 literog på lavtrykk mot Oslofjorden på 58297 liter.

Derfor blir det ikke vann før på lørdag og da vi vi ha noen til å gå over ledningsnettet.

Vannkomiteen tettet mange frostskader på lørdag og hadde håp om at vi hadde funnet destørste lekkasjene, men det ser ikke ut til at vi har det.

Håper på fremmøte ved pumpehuset på toppen av Sandbuktveien kl. 12.00 på lørdag og da skal vi ha fulle tanker å starte med. 

Mvh Olav Aardalsbakke