Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 294 andre abonnenter

Dugnaden 3. juni – info postkasser

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dere ønsker å beholde postkassene. Vi vil ikke fjerne postkasser uten at vi har fått beskjed. Det er derfor ikke lenger nødvendig å sende oss e-post at du vil beholde postkassen.

Vi minner om dugnaden lørdag 3. Juni kl 11:00 – 14:00. Ta med redskap.

Noen aktuelle oppgaver:

Ryddig langs velveiene: Langebåtveien, Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien.

Rydding på strendene og rundt velhuset

Vasking av velhuset utvendig

Vannverket: Gå langs ledningene og løfte dem opp så de er synlige.

Enkel bevertning og registrering ved dugnads slutt.

Mvh styret v/Thore Retvedt

Dugnad 3. juni

I forbindelse med dugnaden 3. juni vil vi etter oppfordring fra Posten «rydde» opp i postkassene ved Velhuset. Er det en postkasse som ikke er i bruk, vennligst merk denne – sett på en lapp som festes med tape.

Vil du gjerne beholde postkassen din, sendt en e-post til thore@retvedt.no  Postkasser som ikke er i bruk vil bli fjernet.

Hilsen styet ved / Thore Retvedt.

Status sommervannet

Sommervannet ble stengt mandag formiddag da det var helt tomme tanker.

Fra kl. 11.00 på søndag til kl. 11.00 på mandag var forbruket på høytrykken hele 37454 literog på lavtrykk mot Oslofjorden på 58297 liter.

Derfor blir det ikke vann før på lørdag og da vi vi ha noen til å gå over ledningsnettet.

Vannkomiteen tettet mange frostskader på lørdag og hadde håp om at vi hadde funnet destørste lekkasjene, men det ser ikke ut til at vi har det.

Håper på fremmøte ved pumpehuset på toppen av Sandbuktveien kl. 12.00 på lørdag og da skal vi ha fulle tanker å starte med. 

Mvh Olav Aardalsbakke

Vedr. sommervannet

Hei, vi måtte stenge vannet nå, da tankene hodt på å gå tomme. Det er gått ut ca. 40000 liter vann i dag. Vi har reparert mange frostskader og må nok ta noen til i morgen, bare vi få melding om lekkasjer. Vannet blir satt på ved 08.30-tiden i morgen søndag og da kan det være mye luft i rørene.
Mvh Olav

Nytt om sommervannet

Sommervannet settes på lørdag kl. 13.00. Vi håper da at vi har nok vann på tankene til å sette i gang. Derfor ber vi om at de som har muligheter til å møte ved pumpehus 4 på toppen av Sandbuktveien kl. 13.00.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Årets dugnad

Årets dugnad i Langebåt Vel blir lørdag 3. juni.

Hold av datoen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Mvh Styret v/ Thore Retvedt

Sommervannet

Sommervann kommer antagelig lørdag 29. april.
Arbeider nå med klargjøring for vannprøver og når de er godkjent kan tankanlegget fylles opp.
Regner med at dette er klart til lørdag 29.
Da trenger vi en del folk til å sjekke vannledningene for lekkasjer og åpne kraner.

Ny melding om tid for fremmøte for sjekk kommer neste uke.

 For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2022

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 12. april 2023 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo.

Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet.

Hvis du ikke kan møte, men ønsker å gi fullmakt til et annet medlem, vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema som fullmektigen kan ta med på møtet.

Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet.

Styret i Langebåt Vel

Fullmaktskjema
Langebåt Vel.
Dagsorden på årsmøtet 2022

Vedl. 1. Styrets årsrapport 2022 ver.1.1
Vedl. 2. Vannkomiteen 2022 – årsmelding
Vedl. 3. Tiurlia Båtforening -Årsberetning 2022
Vedl. 4. Årsberetning 2022 Sandbukta båtforening
Vedl. 5. Årsrapport for 2022 Langebåt Minigolfklubb
Vedl. 6. Årsrapport 2022 fra Miljøkomiteen
Vedl. 7. og 10. Regnskap og budsjett 2022
Vedl. 8. Revisjonsrapport for 2022 Langebåt Vel – mars 2023
Vedl. 9. Styrets forslag til nye vedtekter Langebåt Vel med høringsuttalelser

Sommervannet stenges

I morgen tirsdag 25. oktober, stenges vannet kl. 11.00. 

Vi ber om at alle utekraner åpnes, slik at de ikke fryser i stykker i løpet av vinteren. Det har ikke vært kuldegrader til nå, så det holder nok å åpne kranen til helgen. Kranene kan stå åpne i hele vinter til vannet skal settes på i april/mai. De bør være åpne minst 14 dager.

Skulle det være noen hytteeiere som ikke skal på Langebåt, så kan vannkomiteen åpne utekranen mot en liten godtgjørelse på kr. 100,- pr. eiendom, ta da kontakt med undertegnede.

 For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577

Velhuset

Hei alle hyttenaboer i Langebåt vel! 🌞🌞
Som dere sikkert har fått med dere, så har vi pusset opp velhuset i sommer. Og det har blitt kjempefint….om vi kan få lov å si det selv 🙈
Har du lyst å ta en titt? Lørdag 20 august har vi åpent hus fra kl 12-16 med kaffe og kaker. Kom innom å ta en prat med naboene, en kopp kaffe, ta med litt lesestoff, lån med deg et puslespill, eller bare kos deg sammen med oss andre!
Velhuset er til for å brukes, så vi tar gjerne imot innspill fra dere 😉 Det er DU som vet hva vi trenger her!! Vi er overbevist om at det kan komme masse forslag! Og – ingen behøver å stå alene som arrangør av noe, gi oss et tips, still opp selv, så blir dette megabra!!!
Sees vi på lørdag??? Vi tror det!!!
Hilsen fra Marit og Siv 😄
Velkommen ❤️

Sommervannet – Høytrykken på Langebåt

Det virker som det er en liten lekkasje på høytrykkskursen, den er nok ikke stor, men det går ut mer vann enn normalt. Håper det er noen som kan sjekke ledningene i området rundt de øverste hyttene.

Høytrykken går på i Svarttrostveien, Myrabakken, øverste del av Harebakken og i Tiurlibakken.

For vannverket Olav Aardalsbakke

Trefelling

Miljøkomiteen får stadig flere henvendelser fra medlemmer som «mures inne» av trær som hindrer sol og utsikt. Styret i Langebåt Vel vil derfor minne om at hytteeierne i vellet har følgende forpliktelse som er nedfelt i sitt skjøte:

«Trær som hindrer utsikt. Parselleierne plikter å fjerne trær som i vesentlig grad hindrer utsikt for andre tomter. I tilfelle tvist avgjøres dette ved voldgift etter tvistemålsloven kap. 32.»

Dette er også nevnt i våre vedtekter, vedlegg 2.

Dette betyr i klartekst at det er du som hytteeier som er forpliktet til å fjerne de trærne som i vesentlig grad sperrer for utsikten for naboen bak deg. Du kan selvfølgelig diskutere med naboen om fordeling av kostnader, ved og fjerning av kvist, men det er du som har trærne på din tomt som er ansvarlig for at dette gjennomføres.

Styret i Langebåt Vel.