Innkalling til generalforsamling

Vi innkaller med dette til generalforsamling i Langebåt vel onsdag 27. Februar kl. 19.00 i Bekkelagshuset. Vedlagt følger innkalling uten vedlegg. De sendes pr. epost til alle medlemmer om få dager. Det er derfor viktig at vi har korrekt  epostadresse. Hvis den er...

Generalforsamling avholdes 27. februar

Generalforsamlingen i Langebåt Vel avholdes onsdag den 27. februar kl. 1900, som vanlig i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1177 Oslo. Innkalling med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i god tid før møtet. Hilsen Henning Kolstad, formann Del dette :TweetSkriv...

Informasjon fra vannkomiteen

Sommervannet er nå stengt for i år. Vannkomiteen ber alle om å sette opp kranene i hytter og på tomtene, slik at kranene ikke fryser når kulden kommer. Kranene bør stå opp minst en uke, gjerne lengre. Det kommer ikke noe vann i slangene igjen før tidligst i april...