Stenging av vannet

Det går nå ut så mye vann at vi må stenge vannet ca. kl.21.00. Da vil tankene være tomme. I dag har det gått ut nesten 60 000 liter til nå kl. 18.30. Vi har i dag sjekke alle kurser og ikke funnet noen lekkasjer. Derfor tror vi at det kan være noen med eget borehull...

Sommervann Langebåt

Det har de siste ukene gått ut over 4000 liter i timen fra tankanlegget vårt. Det har ført til og vil føre til perioder med stenging av vannet. Vannkomiteen har vært rundt å sjekket for lekkasjer, men ikke funnet noen av betydning. Derfor må alle som kommer på hyttene...

Vann Langebåt

Sommervannet på Langebåt ble gjennom påsken satt på kurs for kurs, så det er nå vann på alle hovedkurser. De hyttene som ikke har vann nå, må sjekke stoppekraner på sine lokale ledninger. Det forsvinner en del vann, antagelig på grunn av lekkasjer. Tilbakemeldinger,...

Årsmøtet for 2020

Vedl. 1. Styrets beretning 2020 Vedl. 2. Vannkomiteen 2020 – årsmelding Vedl. 3. Årsberetning 2020 Tiurlia båtforening Vedl. 4. Årsberetning 2020 Sandbukta båtforening Vedl. 5. Årsrapport for 2020 Langebåt Minigolfklubb Vedl. 6. Årsrapport for 2020 Miljøkomiteen...

Vann i påsken?

Pr. i dag 13. mars tror vi ikke at det blir satt på vann i sommerledningene til påske. Dette skyldes at det er frost i bakken og vi får ikke gjennom vann til tankene og pumpehuset før frosten er borte. Så snart frosten er borte vil det komme melding på Langebåt vels...