Status for sommervannet

Vannkomiteen har arbeidet med å få i gang vannet på Langebåt til påske. Vi er nå klare til å sette på kursene og håper at noen av kursene kan bli satt på onsdag 8. april kl. 12.00. Selv om det ikke er lov å bo på hyttene under dagens situasjon, håper vi det er noen...

Velkommen til årsmøtet!

Vedlagt følger alle saksdokumentene. For styret Helge Dietrichson (sekr.) Velkommen til årsmøte 2019 Årsmøtet 2019 Langebåt vel Styrets beretning 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Vannkomiteen 2019 Årsrapport for 2019 Langebåt Minigolfklubb A°rsberetning 2019 Sandbukta...