Til veilag, bryggelag og andre «lag» på Langebåt

Styret ønsker en oversikt over alle veilag, og andre mer eller mindre faste organisasjoner innen Langebåt Vel. Vi ønsker med dette å bedre kunne samordne dugnader, vedlikehold, asfaltering, etc., samt videresending av informasjon fra f.eks. Frogn Kommune. Vær vennlig...

Arbeider i Langebåtveien ved Laukdalen tirsdag 4. august

Arbeidene med kommunal vannforsyning krever fremføring av strømforsyning til nye pumpestasjoner, hvorav den ene befinner seg på sjøsiden av Langebåtveien. Ny strømkabel må derfor legges under Langebåtveien, og gravearbeidene for dette er planlagt til tirsdag 4....

Fra styremøte 18. juli 2020

For å styrke kontakten med medlemmene vil styret sende ut en liten orientering om saker av interesse. Her kommer vårt første forsøk: Dugnaden måtte i år gjennomføres utradisjonelt på grunn av Koronaepidemien. 47 medlemmer rapporterte om gjennomført innsats innen...

Nabovarsel fra eierseksjonssameiet Langebåtveien 132

Hei Langebåt vel, Eierseksjonssameiet Langebåtveien 132 skal holde et privat arrangement for sameiet pluss inviterte venner  lørdag 8. august fra 14:00 til 23:00. Det vil bli satt opp en scene hvor flere band kommer til å spille. Vi har informert politiet og Frogn...

Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges

Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges til 26. juli. Status pr 21. juni er 33 utførte dugnader. Vi takker alle som har utført dugnad til beste for oss her på Langebåt. Se informasjon som ble lagt ut 15. mai vedr dugnadsoppgaver. Lurer du på noe vedr dugnaden er...