Nytt om sommervannet

Sommervannet settes på lørdag kl. 13.00. Vi håper da at vi har nok vann på tankene til å sette i gang. Derfor ber vi om at de som har muligheter til å møte ved pumpehus 4 på toppen av Sandbuktveien kl. 13.00. For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke Del dette...

Årets dugnad

Årets dugnad i Langebåt Vel blir lørdag 3. juni. Hold av datoen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. Mvh Styret v/ Thore Retvedt Del dette :E-postTweetSkriv...

Sommervannet

Sommervann kommer antagelig lørdag 29. april. Arbeider nå med klargjøring for vannprøver og når de er godkjent kan tankanlegget fylles opp. Regner med at dette er klart til lørdag 29. Da trenger vi en del folk til å sjekke vannledningene for lekkasjer og åpne kraner....

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2022

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 12. april 2023 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo. Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet. Hvis du ikke kan møte, men ønsker å gi fullmakt til et annet medlem,...