Vinterstenging av søppelcontainerne

Denne vinteren, som alle tidligere vintre, er to av våre tre søppelcontainere vinterstengt. Dette gjøres både av praktiske grunner (snømåking) og kostnadsbesparelse. Containerne åpnes for bruk igjen den 15. mars. Styret ber om at dette respekteres og at det ikke...