Poser til Matavfall

Det har en tid være tomt for grønne poser til matavfall. Nå er boksen som står ved velhuset fylt opp av Folloren AS. Den som tar siste rull med poser må si i fra om dette til styret! Ved neste dugnad vil boksen for matavfallsposer bli flyttet til containerne ved...

Vinterstenging av søppelcontainerne

Denne vinteren, som alle tidligere vintre, er to av våre tre søppelcontainere vinterstengt. Dette gjøres både av praktiske grunner (snømåking) og kostnadsbesparelse. Containerne åpnes for bruk igjen den 15. mars. Styret ber om at dette respekteres og at det ikke...