Vannet stenges

Det har i dag, lørdag, gått ut 45000 liter vann fra kl. 07.00 til kl. 21.00. Det betyr at vannet blir stengt kl. 22.00 og satt på igjen kl. 07.00 i morgen, søndag. Fortsetter forbruket slik som nå, må vi regne med å stenge hver kveld fremover. Det er som tidligere...

Sommervann Langebåt

Det har de siste ukene gått ut over 4000 liter i timen fra tankanlegget vårt. Det har ført til og vil føre til perioder med stenging av vannet. Vannkomiteen har vært rundt å sjekket for lekkasjer, men ikke funnet noen av betydning. Derfor må alle som kommer på hyttene...

Vann Langebåt

Sommervannet på Langebåt ble gjennom påsken satt på kurs for kurs, så det er nå vann på alle hovedkurser. De hyttene som ikke har vann nå, må sjekke stoppekraner på sine lokale ledninger. Det forsvinner en del vann, antagelig på grunn av lekkasjer. Tilbakemeldinger,...

Vann i påsken?

Pr. i dag 13. mars tror vi ikke at det blir satt på vann i sommerledningene til påske. Dette skyldes at det er frost i bakken og vi får ikke gjennom vann til tankene og pumpehuset før frosten er borte. Så snart frosten er borte vil det komme melding på Langebåt vels...

Stenging av sommervannet

Søndag 25. oktober kl. 15,00 stenger vi sommervannet. Etter denne dato og klokkeslett ber vi alle om å tømme ledningsnettet på egen tomt og å sette opp alle stoppekraner slik at kranene ikke fryser i stykker. Etter 14 dager kan kranene stenges, dersom man mener det...