Poser til Matavfall

Det har en tid være tomt for grønne poser til matavfall. Nå er boksen som står ved velhuset fylt opp av Folloren AS. Den som tar siste rull med poser må si i fra om dette til styret! Ved neste dugnad vil boksen for matavfallsposer bli flyttet til containerne ved...

Vinterstenging av søppelcontainerne

Denne vinteren, som alle tidligere vintre, er to av våre tre søppelcontainere vinterstengt. Dette gjøres både av praktiske grunner (snømåking) og kostnadsbesparelse. Containerne åpnes for bruk igjen den 15. mars. Styret ber om at dette respekteres og at det ikke...

Til veilag, bryggelag og andre «lag» på Langebåt

Styret ønsker en oversikt over alle veilag, og andre mer eller mindre faste organisasjoner innen Langebåt Vel. Vi ønsker med dette å bedre kunne samordne dugnader, vedlikehold, asfaltering, etc., samt videresending av informasjon fra f.eks. Frogn Kommune. Vær vennlig...

Arbeider i Langebåtveien ved Laukdalen tirsdag 4. august

Arbeidene med kommunal vannforsyning krever fremføring av strømforsyning til nye pumpestasjoner, hvorav den ene befinner seg på sjøsiden av Langebåtveien. Ny strømkabel må derfor legges under Langebåtveien, og gravearbeidene for dette er planlagt til tirsdag 4....

Nabovarsel fra eierseksjonssameiet Langebåtveien 132

Hei Langebåt vel, Eierseksjonssameiet Langebåtveien 132 skal holde et privat arrangement for sameiet pluss inviterte venner  lørdag 8. august fra 14:00 til 23:00. Det vil bli satt opp en scene hvor flere band kommer til å spille. Vi har informert politiet og Frogn...