Status sommervannet

Vannledningen på sydsiden av Tiurliveien og vest for Lyksetveien vil ikke ha vann før i morgen, fredag. Slangen hopper av i en T-skjøt og den er forsøkt reparert 4 ganger, men holder ikke. Har ikke anledning til å reparere i dag, torsdag. Mvh Olav Aardalsbakke Del...

Sommervannet 17. Mai

I dag 17. mai, har vannet på lavtrykken vært borte siden sent i natt. Det gikk ut 34 000 liter i natt av dette hele 31 000 bare på Oslofjordsiden av Langebåt. Vannet har den siste uken gått veldig bra, men nå må vi ut i terrenget igjen for å finne ut hvor det blir av....

Området rundt Velhuset

Hei! I dag la styret i Langebåt Vel ut informasjon på hjemmesiden ang området rundt Velhuset. Jeg har sagt meg villig til å være kontaktperson for å finne ut hva VI, medlemmene, ønsker å bruke området til. Og også hva vi ønsker å bruke Velhuset til. Som dere ser av...

Sommervannet settes på

Hei, vi setter på sommervannet i morgen, lørdag kl. 12.00. Vi håper at mange kan møte opp ved pumpehuset øverst i Sandbuktveien for å gå over ledningsnettet. Alle kraner inn til hytter der det ikke er noen tilstede vil bli stengt. Alle ledninger skal løftes opp der de...

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2021

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 5. april 2022 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo. Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet. Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet. Styret i...

Vannet stenges på nytt

  Vannkomiteen ved Knut Barking og undertegnede, har jobbet i 3 timer i ettermiddag med montering av vannmålere og besøkt et antall hytter, uten å finne noen lekkasjer. Fra kl. 07.00 til kl. 20.00 har det gått ut over 40000 liter vann. Vi må derfor stenge vannet i...