Området rundt Velhuset

Hei! I dag la styret i Langebåt Vel ut informasjon på hjemmesiden ang området rundt Velhuset. Jeg har sagt meg villig til å være kontaktperson for å finne ut hva VI, medlemmene, ønsker å bruke området til. Og også hva vi ønsker å bruke Velhuset til. Som dere ser av...

Sommervannet settes på

Hei, vi setter på sommervannet i morgen, lørdag kl. 12.00. Vi håper at mange kan møte opp ved pumpehuset øverst i Sandbuktveien for å gå over ledningsnettet. Alle kraner inn til hytter der det ikke er noen tilstede vil bli stengt. Alle ledninger skal løftes opp der de...

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2021

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 5. april 2022 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo. Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet. Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet. Styret i...

Vannet stenges på nytt

  Vannkomiteen ved Knut Barking og undertegnede, har jobbet i 3 timer i ettermiddag med montering av vannmålere og besøkt et antall hytter, uten å finne noen lekkasjer. Fra kl. 07.00 til kl. 20.00 har det gått ut over 40000 liter vann. Vi må derfor stenge vannet i...

Ungdommelig begeistring på Klokkestranda!

I fjor kom det flott stupebrett til stranda vår nedenfor Dronningveien mot Oslofjorden. I dag har nevenyttige, frivillige montert en utmerket badetrapp til stupebrettet. Dermed er det bare et svømmetak fra hoppet eller stupet til det neste. Prøv det da vel! Det er...

Nabovarsel

Hei Langebåt vel, Eierseksjonssameiet Langebåtveien 132 skal holde et privat arrangement for sameiet pluss inviterte venner lørdag 7. august fra 13:00 til 23:00. Vi hadde et liknende arrangement i fjør. Det vil bli satt opp en scene hvor flere band kommer til å...