Fra styremøte 18. juli 2020

For å styrke kontakten med medlemmene vil styret sende ut en liten orientering om saker av interesse. Her kommer vårt første forsøk: Dugnaden måtte i år gjennomføres utradisjonelt på grunn av Koronaepidemien. 47 medlemmer rapporterte om gjennomført innsats innen...

Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges

Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges til 26. juli. Status pr 21. juni er 33 utførte dugnader. Vi takker alle som har utført dugnad til beste for oss her på Langebåt. Se informasjon som ble lagt ut 15. mai vedr dugnadsoppgaver. Lurer du på noe vedr dugnaden er...

Langebåt Vel – årets dugnad

Grunnet korona situasjonen vil det i år ikke bli gjennomført en tradisjonell dugnad. Vi har satt opp en liste over aktuelle gjøremål som dere gjør i tidsrommet fram til og med søndag 21. juni. Dere melder fra til styremedlem Thore Retvedt på epost: thore@retvedt.no...