Hjelp oss med en ajourført medlemsliste!

Vi opplever ofte at medlemmer skifter epostadresse, flytter eller av andre grunner ikke får epost fra styret i Langebåt vel. Det er vanskelig for oss å holde orden på listen til enhver tid, hvis ikke medlemmene hjelper oss med ajourføringen! Fint om dere har oss i...

Årsmøtet for 2020

Vedl. 1. Styrets beretning 2020 Vedl. 2. Vannkomiteen 2020 – årsmelding Vedl. 3. Årsberetning 2020 Tiurlia båtforening Vedl. 4. Årsberetning 2020 Sandbukta båtforening Vedl. 5. Årsrapport for 2020 Langebåt Minigolfklubb Vedl. 6. Årsrapport for 2020 Miljøkomiteen...

Fra styremøte 18. juli 2020

For å styrke kontakten med medlemmene vil styret sende ut en liten orientering om saker av interesse. Her kommer vårt første forsøk: Dugnaden måtte i år gjennomføres utradisjonelt på grunn av Koronaepidemien. 47 medlemmer rapporterte om gjennomført innsats innen...

Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges

Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges til 26. juli. Status pr 21. juni er 33 utførte dugnader. Vi takker alle som har utført dugnad til beste for oss her på Langebåt. Se informasjon som ble lagt ut 15. mai vedr dugnadsoppgaver. Lurer du på noe vedr dugnaden er...

Langebåt Vel – årets dugnad

Grunnet korona situasjonen vil det i år ikke bli gjennomført en tradisjonell dugnad. Vi har satt opp en liste over aktuelle gjøremål som dere gjør i tidsrommet fram til og med søndag 21. juni. Dere melder fra til styremedlem Thore Retvedt på epost: thore@retvedt.no...