Trefelling

Miljøkomiteen får stadig flere henvendelser fra medlemmer som «mures inne» av trær som hindrer sol og utsikt. Styret i Langebåt Vel vil derfor minne om at hytteeierne i vellet har følgende forpliktelse som er nedfelt i sitt skjøte: «Trær som hindrer...

Asfaltering

Mandag 20. juni blir det asfaltering av velveiene på Langebåt. Dette gjelder Langebåtveien, Sandbuktveien og Tiurliveien. Arbeidet starter kl 08:00 og vil vare ut dagen til arbeidet er ferdig. Det må regnes med stengning i perioder. Hilsen fra styret. Del dette...

Dugnad

Minner om dugnaden lørdag 28 kl 11:00. Møt opp ved velhuset,  ta med redskap. Hilsen styret. Del dette :E-postTweetSkriv...

Området rundt velhuset

Til våre medlemmer. Området rundt Velhuset er ryddet for trær og buskas. Som nevnt på vårt årsmøte ønsker styret å bruke dette området til lek og friluftsaktiviteter for barn og voksne i Langebåt Vel. Mye kan tilrettelegges allerede i år uten for omfattende kostnader,...