Årets dugnad

Årets dugnad i Langebåt Vel blir lørdag 3. juni. Hold av datoen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. Mvh Styret v/ Thore Retvedt Del dette :E-postTweetSkriv...

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2022

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 12. april 2023 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo. Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet. Hvis du ikke kan møte, men ønsker å gi fullmakt til et annet medlem,...

Trefelling

Miljøkomiteen får stadig flere henvendelser fra medlemmer som «mures inne» av trær som hindrer sol og utsikt. Styret i Langebåt Vel vil derfor minne om at hytteeierne i vellet har følgende forpliktelse som er nedfelt i sitt skjøte: «Trær som hindrer...

Asfaltering

Mandag 20. juni blir det asfaltering av velveiene på Langebåt. Dette gjelder Langebåtveien, Sandbuktveien og Tiurliveien. Arbeidet starter kl 08:00 og vil vare ut dagen til arbeidet er ferdig. Det må regnes med stengning i perioder. Hilsen fra styret. Del dette...

Dugnad

Minner om dugnaden lørdag 28 kl 11:00. Møt opp ved velhuset,  ta med redskap. Hilsen styret. Del dette :E-postTweetSkriv...