Velkommen til årsmøtet!

Vedlagt følger alle saksdokumentene. For styret Helge Dietrichson (sekr.) Velkommen til årsmøte 2019 Årsmøtet 2019 Langebåt vel Styrets beretning 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Vannkomiteen 2019 Årsrapport for 2019 Langebåt Minigolfklubb A°rsberetning 2019 Sandbukta...

Asfaltering

Nå er vi ferdig med lapping/håndlegging av asfalt på Langebåtveien, velveiene og en rekke private veier. Det som nå gjenstår er noen strekninger som skal legges med maskin. Dette skal gjøres tirsdag førstkommende fra morgenen av og et par-tre timer. I denne perioden...

Asfaltering/lapping av velveiene

I uke 33 vil det pågå asfaltering/lapping av Langebåtveien (hele), Tiurliveien og Sandbuktveien. Det må påregnes begrenset fremkommelighet i korte perioder. Vi beklager bryderiet. Styret i Langebåt vel Del dette :TweetSkriv...