Årsmøtet i Langebåt Vel for 2021

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 5. april 2022 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo. Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet. Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet. Styret i...

Hjelp oss med en ajourført medlemsliste!

Vi opplever ofte at medlemmer skifter epostadresse, flytter eller av andre grunner ikke får epost fra styret i Langebåt vel. Det er vanskelig for oss å holde orden på listen til enhver tid, hvis ikke medlemmene hjelper oss med ajourføringen! Fint om dere har oss i...

Årsmøtet for 2020

Vedl. 1. Styrets beretning 2020 Vedl. 2. Vannkomiteen 2020 – årsmelding Vedl. 3. Årsberetning 2020 Tiurlia båtforening Vedl. 4. Årsberetning 2020 Sandbukta båtforening Vedl. 5. Årsrapport for 2020 Langebåt Minigolfklubb Vedl. 6. Årsrapport for 2020 Miljøkomiteen...