Asfaltering/lapping av velveiene

I uke 33 vil det pågå asfaltering/lapping av Langebåtveien (hele), Tiurliveien og Sandbuktveien. Det må påregnes begrenset fremkommelighet i korte perioder. Vi beklager bryderiet. Styret i Langebåt vel Del dette :TweetSkriv...

Status utbedring av veier

Styret i Langebåt vel har innhentet flere tilbud fra firmaer som kan utføre vedlikehold på våre velveier. Vi var interessert i Lapping og reparasjon av hull og svake kanter (akutt reparasjon) Asfaltlegging av utvalgte (korte) strekninger i full bredde (langsiktig...

Hva med litt mere liv i velhuset vårt?

Etter en meget vellykket dugnad har styret snakket med flere medlemmer om hvordan vi kan gjøre området til en triveligere møteplass og noe mere enn et plasseringssted for containere og postkasser! All ære til minigolfklubben som nå vil oppgradere banene og friste nye...

Vårens vakreste eventyr på Langebåt !

Endelig er våren på vei hitover og vi kan forberede oss på en ny sommer på hytta! Vi inviterer derfor til den tradisjonsrike felles dugnad lørdag 25. mai kl. 11.00.     Hvis været gjør det umulig, utsettes den til lørdag 1. juni. (Etter henstilling hindrer vi dermed...

Dokumenter fra generalforsamlingen

Styret har bestemt at alle dokumentene skal være tilgjengelige på hjemmesiden vår. Vedlagt ligger referatet (usignert) og alle dokumentene fra generalforsamlingen: GF referat 2018 Innkalling GF 2018 ver 3.0 Miljøkomiteen 2018 Regnskap 2018 og budsjett 2019...