Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 305 andre abonnenter

Sommervannet 17. Mai

I dag 17. mai, har vannet på lavtrykken vært borte siden sent i natt. Det gikk ut 34 000 liter i natt av dette hele 31 000 bare på Oslofjordsiden av Langebåt. Vannet har den siste uken gått veldig bra, men nå må vi ut i terrenget igjen for å finne ut hvor det blir av. Dette får vi ikke gjort før vi får pumpene i gang igjen. Har prøvd nå ved 15.30-tiden, men det gikk ikke. Prøver igjen ved 19-tiden.

Mvh Olav Aardalsbakke

Området rundt Velhuset

Hei!
I dag la styret i Langebåt Vel ut informasjon på hjemmesiden ang området rundt Velhuset. Jeg har sagt meg villig til å være kontaktperson for å finne ut hva VI, medlemmene, ønsker å bruke området til.
Og også hva vi ønsker å bruke Velhuset til.
Som dere ser av informasjonen styret la ut, kan mye tilrettelegges allerede i år 😄
Nå har vi mulighet til å få en møteplass og et aktivitetsområde for alle, både store og små, så la oss gripe denne sjansen!
Hva vil være gøy for barna ute? Må tilpasses flere aldersgrupper. Hinderløype, terrengsykling, ballspill?
Hva kan vi finne på i Velhuset for store og små?
Barnedisko, spillkvelder, quizkvelder, bokbytte?
Kom med ideer og innspill så finner vi sammen ut av dette 😄
Mvh Siv 😄

Velkommen til årets dugnad i Langebåt Vel lørdag 28. mai

Vi starter med oppmøte ved velhuset kl 11:00 og avslutter med enkel servering og registrering kl 14:00

Dugnadsoppgavene vil bl.a. bestå i å rydde langs velveiene. Disse er: Langebåtveien (fra velkommen til Langebåt skiltet), Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien. Det er diverse arbeider rundt helikopterlandingsplassen. Ved velhuset skal det rakes og fjernes ugras. Badestrender trenger også en opprydding etter vinteren.

Vet du om andre oppgaver som bør utføres, ta kontakt med oss.
Kontaktperson i styret er: Thore Retvedt – e-post: thore@retvedt.no – tlf 464 43 994.

Området rundt velhuset

Til våre medlemmer.

Området rundt Velhuset er ryddet for trær og buskas. Som nevnt på vårt årsmøte ønsker styret å bruke dette området til lek og friluftsaktiviteter for barn og voksne i Langebåt Vel. Mye kan tilrettelegges allerede i år uten for omfattende kostnader, men styret er på sikt innstilt på å drenere og planering deler av området, samt eventuelt investere i apparater og nødvendig utstyr.

Vi ber interesserte henvende seg til Siv Andersen (s-adel@online.no) for ideer om hva området kan brukes til og om du ønsker å være med å tilrettelegge området for deg og dine barn.

Styret.

Status sommervannet

Sommer vannet blir stengt også i dag en gang mellom kl. 20.00 og 21.00.

Også i dag har det gått ut over 40 000 liter, men nå går det litt senere ut.

Vi har reparert en den lekkasjer i løpet av dagen, men det kan se ut som om det er noen fler.

Olav Aardalsbakke

Sommervannet

Det har fra onsdag morgen til i dag, fredag, kl. 18.00, gått ut over 100 000 liter vann. Det er nå reparert mange frostskader, samt stengt åpne kraner. Fortsatt forsvinner det mer vann ut enn det vi klarer å etterfylle, så alt er vel ikke tettet enda.

Vannet blir stengt kl. 21.00 i dag fredag og satt på i morgen, lørdag, ved 08.00-tiden.

Alle som kommer på hyttene må sjekke eget vann og gjerne på nabo hytter. Flere hytter har ikke stoppekran ute og det gjør jobben vanskelig for vannkomiteen og sjekk om det går vann inn. Stoppekran utenfor hytta er et krav når det gjelder sommervannet.

Hilsen Olav Aardalsbakke

Sommervannet settes på

Hei, vi setter på sommervannet i morgen, lørdag kl. 12.00. Vi håper at mange kan møte opp ved pumpehuset øverst i Sandbuktveien for å gå over ledningsnettet. Alle kraner inn til hytter der det ikke er noen tilstede vil bli stengt. Alle ledninger skal løftes opp der de ikke synes i terrenget. Dersom noen finner lekkasjer, så må det meldes i fra på tlf. 905 18 577.
Alle pumpehullene er spylt rene, men en pumpe må byttes, slik at vi har ikke full kapasitet i starten. Det er derfor mulig vi må stenge igjen i løpet av lørdagskvelden, dersom det går ut for mye vann.
Mvh Olav Aardalsbakke.

Stor skogbrannfare og bålforbud!

Det er bålforbund og stor skogbrannfare på Langebåt.
Når vi i tillegg ikke har vann tilgjengelig, så gjør det situasjonen ekstra vanskelig.

Vi kommer derfor med en sterk henstilling om å ikke tenne bål.

Mvh Styret

Status sommervannet

Hei, det blir ikke sommervann på Langebåt i påsken. Har idag sjekket litt på ledningsnettet og fant flere skyggefulle steder der det fortsatt var is og litt snø over ledningene. Det er vann i tre pumpehus. Har sjekket det også. Det gjelder Sandbuktveien/Svarttrostveien, på toppen av Sandbuktveien og i krysset Tiurlibakken/Bryggeveien. Pass på å ikke skru kranene for hardt igjen, det er tilbakeslag på disse. Onsdag 20. april skal alle pumpehullene og tankanlegget rengjøres. Det kan bety at vannet blir satt på lørdag 23. april. Nærmere beskjed vil komme om det.

Hilsen Olav Aardalsbakke

 

Årsmøtet i Langebåt Vel for 2021

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 5. april 2022 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo.

Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet.

Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet.

Styret i Langebåt Vel

Dagsorden, saksliste, årsmøtet 2021

Vedl. 1. Styrets årsrapport 2021 ver.2.1

Vedl. 2. Vannkomiteen 2021 – årsmelding

Vedl. 3. Årsberetning 2021 Tiurlia

Vedl. 4. Årsberetning 2021 Sandbukta båtforening

Vedl. 5. Årsrapport for 2021 Langebåt Minigolfklubb

Vedl. 6. Årsrapport fra Miljøkomiteen

Vedl. 7+9. Regnskap og budsjett 2021

Vedl. 8. Revisjonsrapport for 2021 Langebåt Vel – mars 2022

Vedl. 10. Valgkomite Langebåt 2022

Sommervann Langebåt

Vannkomiteen ber alle som fremover besøker hyttene sine om å stenge alle vannkraner. Dette for å være klar til vannet blir påsatt, antagelig før påske. Som vanlig er vi avhengig av været, for å få vannet i gang. Nærmere beskjed om påsetting av vannet kommer senere.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke 


Tomt for vann!

Olav Aardalsbakke informerer om at det har gått ut 40.000 liter vann siste døgn. Det er problemer med å få i gang anlegget, og det vil derfor ikke være vann tilgjengelig før i morgen lørdag 23.10.

NB! Vannet er ikke stengt for vinteren så du må ikke sette kranene åpne enda . Det er første neste helg vannet stenges.

Mvh Vannkomiteen.