Vi vil gjøre alle medlemmene oppmerksom på at Frogn kommune har satt opp
vedlagte varsel flere steder i vellet.

“Tilsyn på mindre avløpsanlegg.
Denne sommeren har Miljøkontoret i Frogn kommune tilsyn på mindre anlegg i
dette området.
Hensikten er å kartlegge og kontrollere at anleggene er oppført og drives i
henhold godkjennelse………”

Dette er åpningen på det varselet kommunen har satt opp på sentrale plasser
i Langebåt Vel.
Vi ber alle medlemmer ta seg tid til å lese varselet grundig. Det står blant
annet på stativet til postkassene ved velhuset.
Samtidig minner vi om at fristen for innlevering av utslippserklæringen til
styret utløp 30. juni.
Det er fortsatt alt for mange, tross purring, som ikke har levert inn
erklæringen.
Styret vil i nær framtid vurdere ytterligere tiltak for å få alle til å
levere.

Se plakaten til Miljøkontoret