Vi er glad for å fortelle at i kommende uke, trolig torsdag, vil Veidekke utføre arbeidet nedenfor innkjørselen til Langebåtveien 101. Det vil det bli satt opp skilt i riktig avstand på begge sider av fartsdumpen.

Vi håper med dette at bilistene vil vise større hensyn til fartsbegrensningen i Langebåtveien.

For styret i Langebåt Vel

Helge Dietrichson