Kommunen har innført regler og priser for tømming av slam og septiktanker. Se informasjonen på kommunens hjemmeside www.frognkommune.no  under overskriften «Forskrift for tømming (FOR 2003-05-05 nr. 579)»

Frogn kommune har inngått avtale med Aqua Power om tømming. Ved henvendelse om nærmere avklaring, fikk vi følgende svar fra kommunen:

«Tette oppsamlingstanker som ikke har hatt årlig tømming ved utgangen av august mnd. skal tømmes før 01. november samme år. Altså, alle som vil ha tømt før september, ringer og avtaler med Aqua Power. De blir da tatt ut av listene for det gjeldende året.  Alle som innen 01. september ikke har ytret ønsket tidspunkt for tømming vil få varsel om tømming og bli tømt innen 01. november»,

…heter det i svaret fra kommunen.

 Styret