Som varslet i tidligere meldinger, skal Aqua Power gjennomføre tømming av slam og septiktanker i høst.Noen hytter har adkomst gjennom bomvei.

Tømmebilen trenger derfor nøkkel til bommen for tømming.
De berørte hytteeiere må selv sørge for å kontakte Aqua Power og avtale åpning av bommen.

Styret