image
Vil vekk fra tunnelsyn (fra Amta 11.11.2013)
Hurum kommune satser tungt for å oppnå sin drøm om bro over fjorden.

Prosjektet har de kalt “Broen 3”, og de har opprettet egen nettside i satsningen sin.

Første framstøt er at Hurum kommune inviterer næringsliv og kommuner rundt Stor-Oslo til konferanse om bro over Oslofjorden førstkommende fredag.

På konferansen vil det bli vist film om “Broen 3”, som ifølge Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie (H), skal vise en framtidsrettet øst-vest forbindelse både med vei og jernbane knyttet til Europa.
Det blir en presentasjon av Øresundbroen, og til konferansen kommer statssekretær Bård Hoksrud og flere toneangivende samferdselspolitikere og fagpersoner.

På nettsiden deres har ordføreren skrevet:

“Vi har en ambisjon om å være med på å påvirke fremtiden til Hurum og region Vestviken, og tror denne konferansen vil være med på å gi et godt bilde av hvilke muligheter som åpner seg ved en bro.”