...  Ja, vi har hai i Oslofjorden. Denne er fanget på 20 meters dyp i Hallangspollen.

Får du en slik på kroken, bør du se om det er mulig å slippe den ut igjen, oppfordrer marinbiolog Jessica Marks, som er daglig leder på Drøbak Akvarium:

– Det er ikke fiske på denne arten i Norge i dag, men altfor mange hai blir tatt som bifangst. Haien tåler mye, og nyere studier viser at    98 % av småflekket rødhai som er tatt som bifangst og som blir returnert til havet overlever – så fjern gjerne kroken og slipp skjønnheten forsiktig over bord igjen med en liten smask på snuten (frivillig), med mindre den er alvorlig skadd!

Les mer fra Amta her >>>>>>