Til medlemmene av Langebåt vel.

Her finner dere innkallingen til generalforsamling, styrets beretning, budsjett, regnskap, balanse og revisors erklæringer.
Dessuten rapporter fra vellets organisasjoner.

Dokumentene sendes pr. mail for å spare kostnader, men medlemmer uten mail vil motta sendingen pr. post

Vi håper medlemmene leser dokumentene og deltar på generalforsamlingen.

Vennlig hilsen Styret

Generalforsamling Langebåt 2013Balansen   Rapport veikomiteen 
Resultat og budsjett    Revisjonsberetninger
Sandukta båtfor.    Styrets beretning Langebåt 2013
Tiurlia Båtforenings aktiviteter 2013   Årsrapport for 2013
Langebåt Minigolfklubb    Årsrapport fra vannkomiteen 201