Siden deltakelsen på generalforsamlingen var ganske begrenset (38 medlemmer), finner du presentasjonen som styret ga her.

Legg særlig merke til bildene som viser tre forhold;

  • Medlemsavgiften holdes på samme nivå i 2014
  • Gjenvalg i alle posisjoner
  • Nye 50.000 kr. i budsjettet til rydding av trær på fellesområder. Medlemmer som ønsker fjerning av sjenerende trær på fellesområdene, må søke styret/miljøkomiteen innen 1. april.

Referatet fra generalforsamlingen er på rundgang for godkjennelse og signering, og blir lagt ut når det er klart.

Generalforsamling Langebåt vel