Referatet fra generalforsamlingen er signert og klar for offentliggjøring. Det legges derfor ut på hjemmesiden. Dessuten vil alle medlemmene få referatet pr. post sammen med en bankgiro for innbetaling av årets medlemsavgift.

Vi ber om at innbetalingen skjer innen den fastlagte fristen.

Styret ber også om å bli varslet om kjøp/salg av hytter for ajourføring av medlemsregisteret.

De henstiller også sterkt om å få oppgitt mailadresse og endringer i mailadresse.

Styret kan derved også sende ut en velkomsthilsen til nye medlemmer.

Hilsen Styret

Referat Generalforsamling Langebåt Vel 2013