Vi skal legge siste hånd på verket for oppgraderingen av bryggeanlegget.

Vi tar derfor årets første dugnad lørdag 12. april kl. 11:00.

Vi håper mange medlemmer har anledning til å stille selv om det er litt kort varsel.

M.v.h.

Tor Fredriksen
Sekretær