Styret har fastsatt årets dugnad til lørdag 24. mai.

Hvis været blir umulig, er alternativet 31. mai.

Vi invitere alle medlemmer til frammøte ved velhuset kl.11.00.

Dugnaden vil vare til kl. 14 og vil i hovedsak benyttes til rydding på strendene, langs veiene våre og rundt velhuset.

Vennligst ta med egnet utstyr til rydding (motorsag, kantklipper, hagesakser, raker, river etc.)

Vi håper på samme gode frammøte i år som i fjor. Da fikk vi gjort unna mye, godt arbeid.

Styret