Kjære Vel-medlemmer, Jeg må dessverre fortelle dere at det har kommet klager fra beboere i begynnelsen av Langebåtveien, og også fra hytte-eiere, om at det kjøres for fort på veiene i området. Veiene er smale og litt uoversiktlige mange steder. Jeg vil derfor oppfordre alle til å tenke over sin egen bilkjøring. “Kjører jeg forsvarlig eller går det litt for fort?”. “Klarer jeg å stoppe hvis det plutselig kommer et barn ut i veien, eller blir det en stygg ulykke?”. Vi trenger ingen ulykker på veiene våre, så vennligst senk farten og ta hensyn.

Med vennlig hilsen
André Western
leder Marikova vel