Informasjonssiden til båtforeningen er nå oppdatert med referat fra siste årsmøter, og informasjon om sittende styre.

Minner også om neste dugnad som er 13. september kl. 11:00.