Hafslund Nett foretar i disse dager en kontroll av samtlige master i området med bruk av drone.

Dette har uroet mange og styret har fått flere henvendelser.

Hvis noen har spørsmål rundt dette kan de rettes til  kontaktperson i Hafslund Nett som er er Jon Anders Krokann, tlf: 91915604.

Styret har kontaktet Hafslund og påklaget den manglende informasjon på forhånd.

Hilsen Arild Kristiansen