Inger B Johansen  melder om at bommen i Tiurlibakken har stått åpen. Det er nå på høsten at uønsket hyttebesøk ofte kan skje, så vi henstiller om at bommen nå bør være låst.

Dette gjelder kanskje andre bommer på Langebåt også?

Hilsen Tiurlibakken Veilag