Da generalsekretæren for Naturvernforbundet, Maren Esmark var på tur for å plukke østers i Hallangspollen avdekket hun det som kan bli en katastrofe for miljøet på havbunnen.

– Jeg har ofte vært ved Gylte i Drøbak for å plukke østers, men denne dagen ble jeg veldig forbauset, forteller Esmark.

Nesten alle østersene hun fant var døde.

– Skjellene var åpne, og de var blir svarte i fargen, beskriver hun. Jeg fant kun noen få som var i live

Les mer fra Amta her