Vannet stenges onsdag 22. oktober kl. 12.00. Det skal foretas noe vedlikehold på anlegget, derfor blir det stengt nå. Vi ber om at alle kraner settes opp etter den 22. oktober, men ikke før denne datoen. Vannet blir ikke satt på igjen før til våren, etter at telen er gått.

I vinter kan vann hentes i pumpehus 1 på hjørnet av Sandbuktveien og Svarttrostveien. Pumpehus 3 ved starten av Tiurlibakken vil også stå på, men her har det vært tendens til at vannet fryser i utløpet, selv om det er varme på i huset.

Skulle det være spørsmål eller ønske om omlegging av ledningsnettet på egen tomt ta kontakt med Olav på telefon 905 18 577.