Vi viser til vår informasjon av 20. september hvor de som hadde vært plaget kunne sende mail til styret eller direkte til politiet.

Vi mottok flere meldinger i tillegg til direkte henvendelser til Follopolitiet.

Personen det dreier seg om ble opprinnelig varetektsfengslet frem til 14. oktober, og i nytt rettsmøte 14. oktober besluttet Follo Tingrett å forlenge varetekstfengslingen med nye 4 uker til 11. november.

Personen er videre ilagt besøksforbud for hele hytteområdet på Langebåt frem til 3. mars 2015, med forbehold om anke.

Vi forventer at dette blir overholdt.

Styret