SkjermbildeStatens Vegvesens konklusjon : “Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast veiforbindelse i korridoren Moss-Horten. En fast forbindelse gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring. Horten og Jeløy peker seg ut som landingspunkter for bru eller tunnel ut fra trafikale virkninger og forhold knyttet til grunnforhold, teknologi, kostnader, samt muligheter for begrenset arealkonflikter.”

L es mer på http://www.moss-avis.no/