Familien Andresen i Sandbukta har hatt en vond opplevelse.                   Deres katt ble angrepet og drept av to løse hunder på deres egen eiendom.

Båndtvangen for hunder gjelder riktignok i perioden 1. april – 20. august. Det betyr ikke at hunden kan slippes fritt ellers i året.

Hundeloven er tydelig på dette punkt: «Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden».

Den tragiske hendelsen skjedde på familien Andresens eiendom og uten at eieren hadde kontroll over hunden.

Mange ville dyr ferdes rundt på Langebåt, ikke minst i lavsesongen.  Derfor ber vi alle eiere passe godt på hunden sin.