Til alle medlemmer,
Med dette innkalles det til generalforsamling 2014 i Langebåt vel den 24. februar 2015 kl. 19.00
i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo
Vedlagt alle dokumenter til behandling.
Vi håper på god oppslutning.

Vennlig hilsen Styret

Innkalling GF pr mail_nyStyrets forslag til generalforsamlingen.docx (ny versjon)
Vannkomiteen
Styrehonorarer
Revisjonsberetning
Styrets beretning Langebåt 2014
Informasjon og regnskap for Veistyret Langebåtveien 2014
Kontingent vedtektene §4

Beretning fra Tiurlia båtforening for 2014
Styrets beretning 2014 Sandbukta
VEDTEKTER FOR LANGEBÅT BÅTFORENINGER ny
Årsrapport for 2014 Langebåt Minigolfklubb