På vegne av vannkomiteen vil jeg meddele at det blir ikke satt på vann i sommervannsledningene i påsken. Den siste snøen som kom umuliggjør en sjekk av hele ledningsnettet. Dersom det meste av snøen bli borte i løpet av påsken, skal vi kanskje prøve noen kurser i slutten av påsken, men vi har ikke fått vann opp i bassenget enda og det må gjøres først.

Vann kan hentes i pumpehus 1, på hjørnet av Sandbuktveien og Svarttrostveien og i pumpehus 3, ved bommen i Tiurlibakken.

Det er også vann i pumpehus 4 på toppen av Sandbuktveien, men her er det litt mye humus i vannet, så dette passer best til vasking.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke