Mange har ventet lenge på at vannet i ledninger og rør på Langebåt igjen skal varsle at våren er kommet. Vannkomiteen har arbeidet lenge med klargjøringen. Det er slett ikke bare å skru på en bryter! Pumpehuset med utstyr skal gjennomgås,  ledningsnettet kontrolleres og repareres, vannkvaliteten sjekkes og godkjennes av helsemyndighetene. Siste beskjed er at nettet trolig kan åpnes i løpet av neste uke (uke 17)