Styret har vedtatt å sette av 30.000 kr. i 2015 til et miljøfond. Det foregår mange, organiserte og uorganiserte prisverdige aktiviteter på Langebåt til beste for medlemmene og familiene. Som en oppmuntring er det i år mulig å søke fondet om midler som tilskudd til aktiviteter. Søknadsfristen er satt til juni 2015. Hvis dette virker etter sin hensikt, vil styret vurdere å anbefale en forlengelse av fondet.