Det er innført hastighetgrense på 30 km/t i veiene våre. Tross grundig skilting er det dessverre mange bilførere som ikke respekterer dette. Det skaper frykt og irritasjon.  I fjor ble det bygget en fartsdump i Langebåtveien. Nå har veistyret bestemt at det skal bygges flere dumper i veien. Det er en ytterligere påminnelse. Vi henstiller alle medlemmer å respektere henstillingen.