Styret er nå konstituert med Arild Kristiansen, formann. Harald Maurstad, nestformann, Svein A. Leidland, kasserer, Helge Dietrichson, sekretær og Rolf Kluge, styremedlem. Paal Aandal og Ronny Berntsen er vararepresentanter med møterett. Lillan Wahlstrøm er Langebåt vels revisor.