Veistyret, som er felles for Båtstø, Marikova og Langebåt, har besluttet å bygge flere fartsdumper i Langebåt. Det er nok et forsøk på få bilister til å forstå og akseptere at det er innført hastighetsgrense på 30 km/t.

Det blir tre fartsdumper mellom Skjellrud går og postkassene i Marikova.Dessuten blir det mellom postkassene og sommerbutikken, to i Båtstø og tre i Langebåt området.Det blir skiltet ved begynnelsen av veien.

Arbeidet skal etter planen skje i neste uke.
Veien vil bli stengt i perioder på10-15 minutter for hver dump.

Vi håper bilistene med dette vil respektere fartsgrensen.
Styret