Vannkomiteen ser seg nødt til å stenge vannet om nettene inntil videre.
Det skjer et ukontrollert uttak av flere tusen liten vann i døgnet.
Tross iherdige undersøkelser har det ikke vært mulig å finne årsaken.
Vi ber medlemmer som kan forklare årsaken om å varsle komiteens leder Olav Aardalsbakke – tlf. 905 18577 (oaardals@online.no)
Nattestengningen vil vare inntil saken er oppklart.

Styret