Det store vanntapet i pinsen er oppdaget.  Årsaken var at en skjøt på vannledningen hadde hoppet av på et sted som var vanskelig å oppdage.Fortsatt er det lekkasjer som ikke er funnet. Derfor ber vi alle hytteeiere sjekke egne og naboers vannledninger. Alle lekkasjer, små og store, må meldes til vannkomiteens leder, Olav Aardalsbakke (905 18577).

Styret