Veidekke har de siste dagene bygget ti fartsdumper i Langebåtveien.     Dumpene er dimensjonert slik at biler med hastigheter opp til 30 km/t kan kjøre over uten besvær. Dessuten er det satt opp skilt flere steder langs Langebåtveien for å minne om hastighetsgrensen på 30 km/t og fartsdumpene. Vi håper dette fører til en sikrere og bedre ferdsel for alle som benytter veien. Overtredelser av fartsgrensen vil bli påtalt.

Hilsen

Styret/Veistyret