Under generalforsamlingen i februar ble det fremmet et ønske om å etablere bom i Langebåtveien for å øke sikkerheten. Langebåtveien er etablert av Frogn kommune som en felles adkomst til hytteområdene på Søndre Hallangen (Marikova, Båtstø og Langebåt). Derfor ble det opprettet et veistyre med representanter for de tre vellene. Ønske om bom er fremmet en gang før av Langebåt vel, men fikk ikke tilslutning. På siste møte ble saken tatt opp på nytt, men heller ikke nå fikk forslaget tilslutning.

Styret/Veistyret