Anita og Birger Løvland, med hytte på Langebåt, er åpenbart entusiastiske turgjengere og stifinnere. Vedlagte artikkel fra Øslandets Blad gir en god oversikt over turmulighetene og opplevelser i nærområdet vårt.

Les og lær – og god tur!

Hilsen Helge Dietrichson

Les artikkelsen her: ostlandetsblad_print(4)