Veidekke planlegger asfaltering av Langebåtveien uke 36. Nærmere dag informeres om senere.
Vennligst ikke planlegg anleggsarbeid denne uken , da veien blir stengt store deler av dagen når arbeidet finner sted.

Hilsen styret