Etter flere henvendelser fra badende gjester sommeren 2014 om at badebrygga i Sandbukta begynte å bli dårlig og risikabel for barn og andre badende gjester, ble det bestemt av styret i Sandbukta båtforening at noe måtte gjøres. Det ble sendt ut forespørsel om pris på rivning av selve brygga, og støp av nye pilarer samt klargjøre for legging av nytt dekke. Formann Stein hadde kontakt med Drøbak Marineservice, og fikk et prisestimat som ble forelagt for medlemmene på høstdugnaden.  Det ble vedtatt at Drøbak Marineservice skulle klargjøre og legge alt til rette, og at vi selv skulle ta jobben med å legge nytt dekke.

Brødrene Løveng med Freddy i spissen påtok seg oppgaven å rive og fjerne eksisterende dekke, noe de gjorde i løpet av vinteren. En spesiell takk til Freddy som ikke vet å si nei til noe som helst.

Drøbak Marineservice gjorde jobben som avtalt, slik at alt var klart før vårdugnaden 29. mai.

Med godt oppmøte og god arbeidslyst ble dugnaden gjennomført med stor iver for å få brygga ferdig, samt at stranden skulle ryddes for skrot, badetrappene monteres og flåten skulle på plass. Dugnaden ble avsluttet med pølser og mineralvann. Stranden og området var ryddet, skrot og kvist var fjernet og alle var klare for en ny sommer på stranda. Den nye brygga er godt mottatt, og skulle være sikker i mange år fremover.

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRO!!

Sandbukta Båtforening