Vi har tidligere varslet om datoen for høstdugnaden 26. SEPTEMBER 2015 KL.: 12:00, men her kommer den formelle innkallingen.  Vi hadde veldig godt fremmøte i vår, spesielt været tatt i betraktning. Det foreligger en egen informasjon om den nye brygga på hjemmesiden til Langebåt Vel, men vi i styret finner det riktig å berømme medlemmene for en ekstraordinær innsats for å få den nye brygga ferdig. Den har kostet medlemmene et beløp noen vil kalle betydelig, men resultatet ble veldig bra, og vi tror den nye brygga vil være til glede for medlemmene, og holde i mange år. Takk til alle som var med!

Dugnaden i høst blir mer av det tradisjonelle slaget. Vi skal:

  • Få badebrygga på land, gjøre den ren og legge den trygt.
  • Demontere, rengjøre og lagre trappene fra brygga.
  • Løfte inn de to bordene som står på stranda.

I tillegg ønsker vi å rydde i plastleker og andre etterlatenskaper som ligger i eller rundt båthuset. Gjenstander her kan også tilhøre andre enn Båtforeningens medlemmer.

De gjenstander som ikke er ryddet inn i egne boder, fjernet eller i alle fall merket med navn, vil bli tatt hånd om, og eventuelt kjørt bort. Det har over tid blitt tilløp til forsøpling i og rundt båthuset, og vi håper alle har en forståelse for at vi ønsker å gjøre det hyggeligere for dem som benytter stranden.

Vi har ikke lagt opp til grilling under dugnaden, men det vil bli servert mineralvann til dem som deltar.

Vi håper på god deltakelse, og ønsker alle velkommen til en effektiv dugnad 26. september.

Med hilsen,

Styret i Sandbukta Båtforening, M.Vollan, Sekr.