Melding 11. september 2011 fra  vannkomiteen :

Vannkomiteen anbefaler nå at alle hytteeierne  koker vannet som kommer gjennom sommervannsledningene, som skal brukes
til matlaging og drikkevann. Bakgrunnen for dette er at det er liten  sirkulasjon i ledningsnettet og det derfor kan bygge seg opp for mange
bakterier i nettet når vannet står stille i lengre tid. I tillegg er vi  bekymret for at overflatevann skal trekke inn i brønnene våre på grunn
av mye nedbør i det siste.

Vannet i pumpehus 1, på hjørnet av Sandbuktveien  og Svarttrostveien, er testet og her er det ingen bakterier, så det skulle være trygt å bruke.

Søndag 15. oktober kl. 15.00 stenges sommervannet for i år. Vi ber om at alle etter dette  tidspunktet tapper ut vann fra sine ledninger og setter kranene oppe, slik at vannet renner ut og at kranene blir stående opp i minst 14 dager, slik at man får luftet ut all fuktighet.