Det er ikke vann i pumpehus 1 på hjørnet av Sandbuktveien og Svarttrostveien.  Inntil videre må vann hentes i pumpehus 3 på hjørnet av Tiurlibakken og Bryggeveien. Det kan ta noe tid å skifte ut den defekte pumpen.

Medlemmene vil motta ny melding på hjemmesiden (www.langebaat.no) når skaden er utbedret.

Med vennlig hilsen Olav Aardalsbakke