Det er nå vann igjen i pumpehus 1 på hjørnet av Sandbuktveien og Svarttrostveien. Den defekte pumpen er skiftet og skaden utbedret.

Nå kan vi fortsette arbeidet med å åpne ledningene for sommervannet.
Medlemmene vil motta ny melding på hjemmesiden (www.langebaat.no) når nettet er åpent.

Med vennlig hilsen Olav Aardalsbakke