Lørdag 16. april kl. 12.00 skal vi teste gå over ledningsnettet før vi kan sette på sommervannet. Vi ønsker at flest mulig av medlemmene møter opp ved pumpehuset på toppen av Sandbuktveien. Der blir det gitt instruks om hvordan nettet skal kontrolleres i det område man selv har hytte. Selv om mange møter opp og deltar, regner vi med at vi mister mye vann den dagen på grunn av åpne kraner eller lekkasjer. Ved en vellykket gjennomgang har vi muligheter for å sette på vannet en gang i neste uke.

Olav Aardalsbakke