Follo Ren/Hafslund har nå godkjent styrets forslag til plassering av glass/metall-containere.

  1. Hafslund krever at glass/metall-container ved velhuset må flyttes for å forhindre at tømmebil kommer i berøring med høyspentledningene.
  2. Den blir flyttet til parkeringsplassen ved Langebåtveien 103, slik at det blir to glass/metall-containere på stedet og samlet kapasitet opprettholdes.

Flytting finner sted i uke 18.

Styret